e-conomic

e-conomic er et system med funksjoner for administrative rutiner hvorfakturering er en av dem.


Vi hjelper deg med å sette opp automatiserte rutiner for utveksling av fakturadata fra og til ditt e-conomic systemsamt og drifte stabile og oversiktelige produksjonsrutiner.


Det forutsettes at du er registrert som kunde hos oss og har mottatt brukernavn og passord før du kan starte.